Uvjeti korištenja stranice Blaginki.com

Ovi OPĆI UVJETI reguliraju odnos između HappyTeam LTD (u daljnjem tekstu HappyTeam LTD), s jedne strane, i korisnika web stranica i usluga koji se nalaze na HappyTeam LTD domeni (u daljnjem tekstu Korisnici) s druge strane.
HappyTeam LTD društvo s ograničenom odgovornošću je tvrtka registrirana prema Trgovačkom zakonu Republike Bugarske s UIC 204565426, sa sjedištem i adresom uprave: Sofija 1359, ul. Lyulin, bl. 402, ent. B, kat 7, ap. 43, e-mail adresa: Blaginki@Blaginki.com tel.: +359 878779448
HappyTeam LTD društvo s ograničenom odgovornošću registrirano je kao administrator osobnih podataka i ima Certifikat administratora osobnih podataka br. 429694.
Molimo pročitajte objavljene Uvjete i odredbe prije korištenja informacija i komercijalnih usluga koje nudi HappyTeam LTD (u daljnjem tekstu Usluge). Nastavkom korištenja HappyTeam LTD smatra se da se svaki Korisnik automatski slaže s dolje navedenim uvjetima i odredbama.
Ovaj dokument sadrži informacije o aktivnosti HappyTeam LTD i opće uvjete korištenja usluga Blaginki.com koje reguliraju odnos između nas i svakog od naših korisnika.
Potvrda Uvjeta korištenja nužan je uvjet za sklapanje ugovora između Korisnika i HappyTeam LTD.
USLUGE KOJE SE PRUŽAJU
Čl. 1: Usluge koje Blaginki.com pruža Korisniku predstavljaju usluge informacijskog društva u smislu Zakona o elektroničkoj trgovini.
Čl. 2: HappyTeam LTD dostupan je na web-lokaciji Blaginki.com, preko koje Korisnici imaju mogućnost zaključivanja ugovora o uslugama koje nudi Blaginki.com, uključujući, ali ne ograničavajući se na odobravanje popusta, cashback (povrat novca) i drugih oblika promotivnih uvjeta koristeći specifične usluge web-lokacija koje nude partnerske web-lokacije i druge.
(2) Za ostvarivanje pogodnosti ponuđenih popusta, povlaštenih cijena i drugih usluga, korisnici ne plaćaju nikakve naknade, troškove ili bilo koju cijenu.
(3) Uslugu krajnjeg korisnika nudi partnerska stranica HappyTeam LTD, a HappyTeam LTD nije odgovoran za točno i potpuno izvršenje naručene usluge. HappyTeam LTD pruža poveznicu na stranicu koja nudi uslugu, gdje Korisnik može pobliže pogledati uvjete i odredbe davatelja usluga.
(4) Ponuđena se usluga smatra pruženom s mogućnošću korištenja povlaštene cijene, cashbacka ili druge vrste usluge koja je izričito navedena u sučelju HappyTeam LTD. HappyTeam LTD pruža potrebne informacije koje Korisniku omogućuju da učinkovito koristi ponuđene povlaštene uvjete.
IDENTIFIKACIJA I REGISTRACIJA. OSOBNI PODACI
Čl. 3 (1) HappyTeam LTD identificira korisnike stranice pohranjivanjem log datoteka na poslužitelju HappyTeam LTD i pohranjivanjem IP adrese korisnika.
(2) HappyTeam LTD ima pravo prikupljati i koristiti podatke o Korisnicima nakon njihove registracije. Podaci kojima se osoba može identificirati mogu uključivati ime, prezime, datum rođenja, spol, adresu, telefon i sve druge podatke koje je osoba dobrovoljno dala prilikom registracije. Podaci uključuju sve druge informacije koje Korisnik unosi, koristi ili daje prilikom korištenja Usluga koje pruža HappyTeam LTD.
(3) Korisnici se mogu registrirati samo nakon pozivnice na HappyTeam LTD.
(4) Registracija se obavlja samo putem e-maila korisnika.
Čl. 4 (1) HappyTeam LTD će poduzeti dužnu pažnju i odgovornost za zaštitu korisničkih informacija koje su mu postale poznate u vezi s registracijom, koja podliježe ovim Uvjetima i odredbama, osim u slučajevima više sile, slučajnog događaja ili zlonamjernih radnji treće strane.
(2). (2). U obrascu za registraciju koji je Korisnik ispunio u vrijeme registracije, HappyTeam LTD ukazuje na obaveznu ili dobrovoljnu prirodu davanja podataka i posljedice odbijanja pružanja podataka. Prihvaćanjem ovih Općih uvjeta, Korisnik je suglasan da će informacije o njemu/njoj biti obrađene na način predviđen u njima.
(3) Ograničenja iz st. 1 neće se primjenjivati u slučaju da HappyTeam LTD podlegne obavezi da Korisniku i nadležnim tijelima dostavi osobne podatke u skladu s primjenjivim zakonodavstvom.
Čl. 5 (1) HappyTeam LTD prikuplja i koristi podatke iz čl. 4 za svrhe navedene u ovim Općim uvjetima, kao i za ponudu novih potrošačkih dobara i / ili usluga (besplatnih ili plaćenih). Opisane svrhe za koje se podaci koriste nisu iscrpno navedene i ne podrazumijevaju obavezu HappyTeam LTD.
(2) Prihvaćanjem ovih Općih uvjeta, Korisnik je suglasan s obradom svojih osobnih podataka u svrhu ovog Ugovora i izravnog marketinga.
Čl. 6 (1) Korisnik se može registrirati popunjavanjem online obrasca za prijavu koji je dostupan online na internetu na stranici HappyTeam LTD, prihvaćajući ove Opće uvjete i izjavljujući da je s njima upoznat.
(2) Pritiskom na virtualni gumb “Registracija” koji ima snagu pisane potvrde Općih uvjeta, Korisnik daje elektroničku izjavu u smislu Zakona o elektroničkom dokumentu i elektroničkom potpisu, navodeći da je upoznat s tim Opći, uvjetima, da ih prihvaća i da se obavezuje se na njihovo pridržavanje. Registracijom na odgovarajućem mediju na poslužitelju HappyTeam LTD, putem prihvaćenog standarda za transformaciju koji dopušta njegovu reprodukciju, elektronička izjava stječe kvalitetu elektroničkog dokumenta u smislu navedenog zakona. “HappyTeam LTD može u log datotekama na svom poslužitelju pohranjivati IP adresu Korisnika kao i sve druge podatke potrebne za identifikaciju i reprodukciju njegove elektroničke izjave o prihvaćanju Općih uvjeta u slučaju pravnog spora. Tekst ovih Uvjeta i odredbi dostupan je na Internetu na HappyTeam LTD na način koji omogućava da se on pohranjuje i reproducira.
(3) Prilikom popunjavanja prijave za registraciju, Korisnik je dužan dostaviti potpune i točne podatke o identitetu (za fizičke osobe), pravnom statusu (za pravne osobe) i sve ostale podatke koji se zahtijevaju elektroničkim oblikom HappyTeam LTD te ih ažurirati u roku od 7 (sedam) dana od njihove promjene. Korisnik izjavljuje da pristaje na pružanje potrebnih osobnih podataka, osiguravajući da su podaci koje daje tijekom postupka registracije istiniti, potpuni i točni te da ih ažurira pravovremeno. U slučaju pružanja netočnih podataka, “HappyTeam LTD” može bez odgode prekinuti ili obustaviti pružanje usluga kao i održavanje Korisnikove registracije.
Čl. 7 (1) Prilikom registracije Korisnik dobiva jedinstveno korisničko ime i lozinku za pristup uslugama dostupnim na web stranici HappyTeam LTD.
(2) Korisničko ime kojim se Korisnik registrira ne daje mu nikakva druga prava osim prava na korištenje određenog korisničkog imena unutar stranice HappyTeam LTD.
(3) Podnositelj registracije u svojstvu predstavnika pravne osobe dužan je upisati svoje puno ime i adresu te naziv pravne osobe koju zastupa. Prihvaćanjem ovih Uvjeta, jamči i potvrđuje da ima ugovorni odnos s registriranom tvrtkom korisnika. Prilikom unosa netočnih ili obmanjujućih podataka, stranka je lišena prava pristupa uslugama na stranici HappyTeam LTD.
4) Korisnik je dužan poduzeti sve mjere koje su razumno izvedive kako bi zaštitio svoju lozinku, ne otkrivati svoju lozinku trećim stranama te odmah obavijestiti HappyTeam LTD u slučaju neovlaštenog pristupa, kao i vjerojatnosti i sumnje na takav neovlašteni pristup. On snosi odgovornost i rizik zaštite svoje lozinke, kao i za sve radnje koje je on ili treća osoba izvršila koristeći njegovu lozinku.
Čl.. 8 (1) Korisnik ima pravo pristupa online uslugama koje se pružaju putem stranice HappyTeam LTD, sukladno uvjetima i odredbama pristupa koje definira HappyTeam LTD. Da bi mogao koristiti usluge, Korisnik treba unijeti svoje korisničko ime i lozinku.
(2) Korisnik ima pravo pristupa i online ispravka osobnih podataka danih pri registraciji.
NARUDŽBA
Čl.. 9 (1) Korisnik može koristiti usluge koje pruža HappyTeam LTD, a koje su izričito i detaljno opisane u uputama na sučelju stranice za svaku pojedinu uslugu.
Čl. 10 (1) Za prijavu narudžbe, Korisnik se mora registrirati ili prijaviti u skladu s uvjetima i odredbama opisanima u ovim Općim uvjetima, kao i ući u sustav identifikacijom pomoću korisničkog imena i lozinke.
(2) Korisnik mora potvrditi narudžbu putem sučelja.
(3) Korisnik prilikom narudžbe prima potvrdu da je njegova narudžba prihvaćena.
ODUSTANAK OD UGOVORA I ZAMJENA
Čl. 11 (1) (1) Potrošač ima pravo odustati od ugovora bez navođenja razloga bez odgovarajuće naknade ili kazne u roku od 14 dana od dana prijema robe od strane Korisnika ili treće strane.
(1) (2) HappyTeam LTD daje nedvosmislenu informaciju o svakoj ponuđenoj usluzi da Korisnik gubi pravo na odustanak od ugovora nakon što je usluga u potpunosti izvršena. Korisnik se s time izričito slaže prije sklapanja ugovora.
(2) Kako bi ostvario ovo pravo prema ovoj klauzuli, Korisnik mora jasno obavijestiti HappyTeam LTD o svojoj odluci da se povuče iz ugovora personaliziranjem usluga, navodeći sve pojedinosti o izvršenoj narudžbi.
(3) HappyTeam LTD objavljuje oblik ostvarivanja prava na odustanak od ugovora na svojoj stranici.
(4) Za ostvarivanje prava na odustanak od ugovora, HappyTeam LTD pruža potrošaču mogućnost da putem stranice na internetu dostavi standardni obrazac za odustanak ili drugu nedvosmislenu prijavu. U tim slučajevima, HappyTeam LTD korisniku odmah šalje potvrdu o primitku odustanka od ugovora na trajnom mediju.
ZAHTJEVI I PRIGOVORI
Čl.12 (1) Korisnik ima pravo žalbe u slučaju neusklađenosti usluge s dogovorenim/naručenim.
(2) Žalba se podnosi usmeno na adresi koju daje HappyTeam LTD, u pisanom obliku, e-mailom, poštom ili na adresu tvrtke. HappyTeam LTD omogućuje pristup obrascu za žalbu na svojoj web-lokaciji.
(3). (3). Kada se podnese žalba, korisnik naznačuje predmet žalbe, preferirani način podnošenja zahtjeva za potraživanje ili traženi iznos te adresu, broj telefona i kontaktnu e-mail adresu.
(4) Prilikom podnošenja žalbe potrošač je dužan priložiti i dokumente na kojima se temelji zahtjev, i to:
1. račun ili fakturu;
2. protokole, akte ili druge dokumente kojima se utvrđuje neusklađenost robe ili usluge s dogovorenim;
3. druge isprave kojima se utvrđuje osnovanost i visina potraživanja.

(5) Podnošenje žalbe nije prepreka za pokretanje postupka.
(6) HappyTeam LTD vodi evidenciju žalbi. Dokument se šalje korisniku na navedenu e-mail adresu, navodeći broj zahtjeva iz registra i vrstu robe.
(7) Kada HappyTeam LTD zadovolji žalbu, izdat će dokument u dva primjerka i jedan primjerak dostaviti Korisniku.
JAMSTVA
Čl. 13 Potrošači imaju pravo na jamstvene rokove predviđene Zakonom o zaštiti potrošača.
PRESTANAK JEDINSTVENOG UGOVORA
Čl. 14 “HappyTeam LTD ima pravo, prema vlastitom nahođenju, bez obavijesti jednostrano raskinuti ugovor, i to ako utvrdi da se pružene usluge koriste suprotno ovim općim uvjetima, zakonodavstvu Republike Bugarske i općeprihvaćenim moralnim normama.
INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Čl. 15 (1) Prava intelektualnog vlasništva na sve materijale i resurse koji se nalaze na web-lokaciji HappyTeam LTD (uključujući dostupne baze podataka) podliježu zaštiti autorskih prava prema Zakonu o autorskim i srodnim pravima, koji pripadaju {{sitename}} ili osobi koja ima pravo koristiti HappyTeam LTD i ne mogu se koristiti u suprotnosti s mjerodavnim zakonom.
(2) Prilikom kopiranja ili reproduciranja informacija izvan granica dopuštenog, kao i bilo kojih drugih povreda prava intelektualnog vlasništva na resursima HappyTeam LTD, HappyTeam LTD ima pravo u cijelosti tražiti naknadu štete i za neposredne i za neizravne štete.
(3) Ako nije izričito dogovoreno, Korisnik ne smije reproducirati, mijenjati, brisati, objavljivati, distribuirati ili na drugi način otkrivati izvore informacija objavljene na stranici HappyTeam LTD.
Čl. 16 (1) HappyTeam LTD se obvezuje da će s dužnom pažnjom omogućiti Korisniku normalan pristup uslugama koje se pružaju.
(2) HappyTeam LTD ima pravo onemogućiti ili izbrisati korisničko ime i lozinku za pristup korisničkom profilu, ako on krši prava intelektualnog vlasništva HappyTeam LTD. Sav sadržaj web stranicama smatra se elementima intelektualnog vlasništva.
(3) HappyTeam LTD zadržava pravo prekinuti pristup pruženim uslugama nakon slanja obavijesti korisničkom profilu. HappyTeam LTD ima pravo, ali ne i obvezu, po vlastitom nahođenju izbrisati izvore informacija i materijale objavljene na svojoj web-lokaciji.
RASKID I PRESTANAK UGOVORA
Čl. 17 (1) Osim u slučajevima predviđenim ovim Općim uvjetima, ugovor između stranaka raskida se prestankom rada HappyTeam LTD ili prestankom održavanja internetske stranice.
(2). (2). Nakon raskida ugovora, HappyTeam LTD onemogućuje korisnički profil i briše lozinku za pristup korisničkom profilu.
Čl. 18 Osim gore navedenog, bilo koja strana može raskinuti ovaj Ugovor davanjem obavijesti tjedan dana unaprijed drugoj strani u slučaju neispunjavanja obveza iz ugovora.
Čl. 19 Pismeni oblik ugovora smatra se ispunjenim slanjem poruke e-pošte, pritiskom na elektronički gumb na stranici sa sadržajem koja se popunjava ili bira od strane Korisnika, ili potvrdnim okvirom na web stranici itd., u onoj mjeri u kojoj je izjava zabilježena tehnički na način da se ona može reproducirati.
REGULATORNE AKTIVNOSTI
Čl. 20. Tijela koja upravljaju HappyTeam LTD su Komisija za zaštitu potrošača (CPC) i Komisija za zaštitu osobnih podataka (CPDP), sa sljedećim koordinatama:
O CPC-u:
Web stranica: https://kzp.bg/kontakti
Telefon: 0700 111 22
email: info@kzp.bg
Addresa: Sofija, Slaveykov trg, 4A, 3., 4. i 6. kat
O CPDP-u:
Web stranica: https://www.cpdp.bg/
Telefon: +359 (2) / 91-53-518
email: kzld@cpdp.bg
Adresa: Sofija 1592, “Prof. 2 Tsvetan Lazarov”
RJEŠAVANJE SPOROVA
Čl. 21 Korisnici mogu koristiti Europsku platformu za online rješavanje potrošačkih sporova (ORS) dostupnu na / http://ec.europa.eu/odr/ – jedinstveni pristupni portal koji korisnicima EU-a i trgovcima omogućuje rješavanje međusobnih sporova.
ZAŠTITNA KLAUZULA
Čl. 22 Stranke izjavljuju da ako se bilo koja od klauzula ovih Uvjeta i odredbi pokaže nevaljalom, to neće rezultirati ništetnošću cijelog ugovora ili njegovih dijelova. Nevažeća klauzula bit će zamijenjena obaveznim pravilima zakona ili ustaljenom praksom.
DOPUNA OPĆIH UVJETA
Čl. 23 (1) HappyTeam LTD se obvezuje da će obavijestiti Korisnike o svakoj izmjeni ovih Općih uvjeta u roku od 7 dana od nastanka te okolnosti na e-mail adresu Korisnika.
(2) Ukoliko se ne složi s izmjenama i dopunama Općih uvjeta, potrošač ima pravo odustati od ugovora bez navođenja razloga i bez naknade ili odštete. Da bi ostvario to pravo, Korisnik je dužan obavijestiti
HappyTeam LTD u roku od mjesec dana od primitka obavijesti iz prethodnog stavka.
(3) U slučaju da Korisnik ne iskoristi svoje pravo na odustanak od ugovora na način kako je to propisano ovim Općim uvjetima, smatra se da je Korisnik bez prigovora prihvatio izmjenu.
PRIMJENA ZAKONA
Čl. 24 Za sva pitanja koja nisu obuhvaćena ovim Općim uvjetima primjenjuju se odredbe važećeg zakonodavstva Republike Bugarske.
Standardni obrazac za ostvarivanje prava na odustanak od ugovora:
(popunite i pošaljite ovaj obrazac samo ako želite otkazati ugovor)
Poštovani, ………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………….
Ovime vas obavještavam(o) da odustajem(o) od ugovora o kupnji/prodaji sljedećih proizvoda / pružanja sljedeće/ih usluge/a: ………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………. Ovime vas obavještavam da sam utvrdio/la neusklađenost robe/usluge/usluga s dogovorenim. Predmet žalbe: Naručeno/zaprimljeno dana Preferirani način reklamacije 1. Povrat uplaćenog iznosa 2. Zamjena robe drugom koja odgovara ugovorenoj robi 3. Popust na cijenu 4. Besplatni popravak prema čl. 113. i 114. Zakona o zaštiti potrošača (zaokružite željenu opciju Preferirani način zadovoljenja usluge: 1. Provođenje usluge u skladu s ugovorom 2. Popust na cijenu 3. Povrat uplaćenog iznosa (zaokružite željenu opciju) Prilažem sljedeće dokumente: 1. račun ili fakturu; 2. protokole, akte ili druge dokumente kojima se utvrđuje neusklađenost robe ili usluge s dogovorenim; 3. druge isprave kojima se utvrđuje osnovanost i visina potraživanja (zaokružite željenu opciju). Iznos: …………………………… .. Ime(na) korisnika- ……………………………………………………………………………………………………… Adresa/e korisnika – ……………………………………………………………………………………………………… Potpis korisnika: ………………………………………………. (samo ako je ovaj obrazac u papirnatom obliku) Datum: ……………………………………………
Naručeno/zaprimljeno dana…………………………………………………….
Korisničko ime/korisnička imena…………………………………………………………………………………………………
Adresa/e korisnika …………………………………………………………………………………………………
Potpis(i) korisnika: ……………………………………………….
(samo ako je ovaj obrazac u papirnatom obliku)
Datum: ……………………………………………
Standardni obrazac za ostvarivanje prava na žalbu:
Poštovani, ………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………….
Ovime vas obavještavam da sam utvrdio/la neusklađenost robe/usluge/usluga s dogovorenim.
Predmet žalbe: …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………
Naručeno/zaprimljeno dana – ……………………………………………………………………………………………………
Preferirani način reklamacije
1. Povrat uplaćenog iznosa
2. Zamjena robe drugom koja odgovara ugovorenoj robi
3. Popust na cijenu
4. Besplatni popravak prema čl. 113. i 114. Zakona o zaštiti potrošača (zaokružite željenu opciju
Preferirani način zadovoljenja usluge:
1. Provođenje usluge u skladu s ugovorom
2. Popust na cijenu
3. Povrat uplaćenog iznosa (zaokružite željenu opciju)
Prilažem sljedeće dokumente:
1. račun ili fakturu;
2. protokole, akte ili druge dokumente kojima se utvrđuje neusklađenost robe ili usluge s dogovorenim;
3. druge isprave kojima se utvrđuje osnovanost i visina potraživanja. (zaokružite željenu opciju)
Iznos: …………………………… ..
Ime(na) korisnika- ………………………………………………………………………………………………………
Adresa/e korisnika – ………………………………………………………………………………………………………
Potpis korisnika: ……………………………………………….
(samo ako je ovaj obrazac u papirnatom obliku)
Datum: ……………………………………………